buit maken

plotten en smeden

Oplaadpunt voor ambitieuze en veelbelovende vrijbuiters om wijsheid en ervaring te delen. Op allerlei plekken werken mensen aan complexe klussen. Samen smeden, elkaar opstoken en onzekerheid en trots delen? Andere aanzetten de goede dingen te doen. Samen scherp maken op wat er écht toe doet!

arrangement icontrainings-kamp

Voor uitvoerende professionals die samen met andere professionals het vuur aanwakkeren. Beroepsrots en je persoon als instrument. Bendeleiders gaat met jou aan de slag. Werken met mensen start met jóu als mens!

 

arrangement iconben-de-leider

Een leiderschapsprogramma waar je vanuit een ander perspectief met je eigen werk bezig bent: de-professionaliseren.Leiderschap en rollen van overheid en organisaties in tijden van verandering, publieke waarde en het stadsmoestuinvirus, zingeven. Ben-De-Leider!

voorwaarts oplossen

De wereld is veelkleurig en complex
Verandering gaat snel en is meerdimensionaal.
Procesbegeleiding bij innovatie of complexe vraagstelling is geen overbodige luxe. Jouw opgave is ons vertrekpunt. Bendeleiders helpen te weten waar je naar toe wilt.

contact met het hoofdkwartier

 

bart@bendeleiders.nl

06 53704164

jose@bendeleiders.nl

06 42570375

www.bendeleiders.nl

verbinding