over bart eigeman en josé dankers

de geschiedenis van de bendeleiders

Een succesvol leven in het publieke domein. Bejubelde leiders, mooie projecten, volop beweging geïnitieerd. In de regio met een landelijke uitstraling. Brabants tintje en idealistisch.
Bewezen dat het publieke domein zich leent voor pionieren en ondernemerschap voor mooie resultaten voor échte mensen.
Doorgegroeid als zelfstandig adviseurs en willen meer. Meer van betekenis voor de mensen in de publieke sector.

We willen meer en beter, we willen naar de plek der moeite voor duurzaam maatschappelijk resultaat. We willen een rol spelen in het stimuleren van moreel en ondernemend leiderschap met menselijke waarden als fundament.
Daarvoor zijn we in het geniep het laatste half jaar bezig met plotten en smeden, met het reflecteren op ons eigen gedrag en leiderschap. Met het samenstellen van een heuse roversbende ter inspiratie en vermaak.

Deze trektocht levert een nieuw product op voor bestuurders, leidinggevenden en professionals in het publieke domein.
“Bendeleiders” voor meer maatschappelijke bendes en meer leiderschap. We gaan smeden, plotten en verbinden rondom maatschappelijke vraagstukken om samen de buit binnen te halen. Een netwerk van Bendeleiders, mensen die op een andere manier naar vraagstukken kijken en zaken voorwaarts willen oplossen, mensen die niet bang zijn om het anders te doen, die de regels durven te fucken, kwetsbaarheid tonen en de rebel in zichzelf omhooghalen voor de goede zaak.

bart

Ik ben energiek en speels. Ik zet mijn enthousiasme in om mensen te bewegen. Ik breng mensen in verbinding met hun drijfveren, dat is een bron die ieder altijd bij zich draagt. Ik zoek woorden, taal om dat wat moeilijk gezegd wordt wel te benoemen. Dat speelt voor ieder mens, dat speelt tussen mensen. En mensen zijn het kapitaal van organisaties en netwerken. Ik werk van ik naar wij. Stilstaan bij beweging, leidt tot gerichtere beweging.

 

 

bart eigeman

bendeleider

josé

Mensen zijn mijn vak, ik geloof in mensen en hun ongekende mogelijkheden.
Als klein meisje was ik gefascineerd door de verschillende levensverhalen van mensen, alle emoties boeiden mij enorm. Als dochter van een kastelein werd ik hierin op mijn wenken bediend. Ik ondersteun organisaties en mensen om met verschillen en verandering om te gaan, om voor hun doelgroep of klant het beste te realiseren. Hoe zorg je voor lef, leiderschap en resultaten? Daarbij help ik.

josé dankers

bendeleider

kernwaarden bendeleiders

stoutmoedig

Het kan anders en beter. De wereld is niet maakbaar we kunnen er wel meer van maken. Schotten, administratie-dwang, dictatuur van beleidsnota’s doven het vuur van professionals. Het barst van de gedreven professionals, wij gaan voor ‘burn’ en niet voor de burn-out. Mensen zijn ons werk. Daar raken wij gemotiveerd van… Er zijn stoutmoedige leiders nodig die samen oplossend vermogen aanboren. Ben-de-leider!

avontuurlijk

Er valt vaak veel te leren in en van een andere context. Elk programma van de bendeleiders bevat dan ook avontuurlijke momenten en situaties die het leren op het niveau van de waarden bevordert; waardenvol werken.

loyaal

Als Bendeleider ben je loyaal aan je opdracht, aan het programma, aan collega bendeleiders. Bovenal draait het om ‘voor wie wij dit doen’. Je voelt je gesterkt om de goede dingen goed te doen en uitzonderlijke resultaten te boeken.

wijs en eigenwijs

Het is belangrijk om ieders wijsheid mee te nemen, ook die van de mensen waar het om draait. Leren van anderen uit de  geschiedenis en in het heden. Lessen om voor altijd mee te nemen. Ook inspirators hebben behoefte aan inspiratie.

9 redenen waarom je van ons gaat houden

 bendeleiders

  1. we staan voor mensen
  2. we doen wat we zeggen
  3. we zijn authentiek
  4. we laten voelen
  5. we hebben mooie verhalen
  6. we staan nooit stil
  7. we denken vooruit
  8. we maken het leven beter
  9. we bouwen een bende

plotten en smeden

Oplaadpunt voor ambitieuze en veelbelovende vrijbuiters om wijsheid en ervaring te delen. Op allerlei plekken werken mensen aan complexe klussen. Samen smeden, elkaar opstoken en onzekerheid en trots delen? Andere aanzetten de goede dingen te doen. Samen scherp maken op wat er écht toe doet!

arrangement icontrainings-kamp

Voor uitvoerende professionals die samen met andere professionals het vuur aanwakkeren. Beroepstrots en je persoon als instrument. Bendeleiders gaat met jou aan de slag. Werken met mensen start met jóu als mens!

 

arrangement iconben-de-leider

Een leiderschapsprogramma waar je vanuit een ander perspectief met je eigen werk bezig bent: de-professionaliseren.Leiderschap en rollen van overheid en organisaties in tijden van verandering, publieke waarde en het stadsmoestuinvirus, zingeven. Ben-De-Leider!

voorwaarts oplossen

De wereld is veelkleurig en complex
Verandering gaat snel en is meerdimensionaal.
Procesbegeleiding bij innovatie of complexe vraagstelling is geen overbodige luxe. Jouw opgave is ons vertrekpunt. Bendeleiders helpen te weten waar je naar toe wilt.

contact met het hoofdkwartier

 

bart@bendeleiders.nl

06 53704164

jose@bendeleiders.nl

06 42570375

www.bendeleiders.nl

verbinding