Waarom

Een inclusieve samenleving waar mensen zich ontwikkelen, participeren en oog hebben voor elkaar is van levensbelang. Het sociaal publieke domein omvat alle belangrijke levensgebieden; onderwijs en ontwikkeling, thuis, werk en inkomen, vrije tijd, cultuur, welzijn en gezondheid. Het gaat hier om echt mensenwerk! 

De wereld is aan het veranderen. Er is sprake van meer complexiteit, onzekerheid en snelheid. Vraagstukken zijn niet meer eendimensionaal op te lossen. Er is een toename van allerlei projecten, innovatie binnen en buiten de organisatie en daarmee een toename van complexe opdrachten voor professionals. Ben je projectleider, vernieuwer, kwartiermaker, manager, docent, leerkracht, zzp-er, directeur, beleidsmedewerker, consulent, coördinator of adviseur met een vernieuwende opdracht? In dit soort opdrachten ben je vaak de spil tussen beleid en uitvoering en heb je te maken met verschillende belangen. Ondersteuning is niet altijd optimaal en veel mensen hebben moeite met verandering. Het vraagt een open perspectief, intuïtie, doorzettingsvermogen, netwerkcapaciteit, mensenkennis en handige tools. Bendeleider biedt daarvoor een community en stoutmoedige programma’s. 

Bendeleiders is een oplaadpunt voor jou als professional, voor jou als vernieuwer, voor jou als mens. Om te leren, te reflecteren en om te groeien. Ben-De-Leider van je eigen ontwikkeling. Gewoon omdat je dit verdient en je de de wereld nog mooier kunt kleuren. 

Word lid van onze gratis community

ontvang bendetips en plot en smeed met andere bendeleiders
bendeleiders draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches