jouw opgave

ons vertrekpunt

de wereld is veelkleurig en complex

Verandering gaat snel en is meerdimensionaal. Procesbegeleiding bij innovatie of complexe vraagstelling is geen overbodige luxe. De bendeleiders helpen te weten waar je naar toe wilt. Soms gaat het niet waar het over gaat. Bendeleiders kunnen “onder water” kijken.

Het kan gaan om

  • eigenaarschap vergroten
  • andere vormen van sturen toepassen
  • draagvlak creëren
  • gedeeld perspectief krijgen binnen/tussen teams en/of organisaties
  • nieuwe energie aanboren,
  • de missie herijken.

Onzekerheid is daarbij een strategisch uitgangspunt. Bendeleiders geloven niet in een rechte lijn van A naar B, maar wel in een concreet resultaat.

 

omdat wind in de rug helpt!

studiedag, innovatie, samenwerking,teambuilding, fusie, leiderschap?

kernwaarden bendeleiders

stoutmoedig

Het kan anders en beter. De wereld is niet maakbaar we kunnen er wel meer van maken. Schotten, administratie-dwang, dictatuur van beleidsnota’s doven het vuur van professionals. Het barst van de gedreven professionals, wij gaan voor ‘burn’ en niet voor de burn-out. Mensen zijn ons werk. Daar raken wij gemotiveerd van… Er zijn stoutmoedige leiders nodig die samen oplossend vermogen aanboren. Ben-de-leider!

avontuurlijk

Er valt vaak veel te leren in en van een andere context. Elk programma van de bendeleiders bevat dan ook avontuurlijke momenten en situaties die het leren op het niveau van de waarden bevordert; waardenvol werken.

loyaal

Als Bendeleider ben je loyaal aan je opdracht, aan het programma, aan collega bendeleiders. Bovenal draait het om ‘voor wie wij dit doen’. Je voelt je gesterkt om de goede dingen goed te doen en uitzonderlijke resultaten te boeken.

wijs en eigenwijs

Het is belangrijk om ieders wijsheid mee te nemen, ook die van de mensen waar het om draait. Leren van anderen uit de  geschiedenis en in het heden. Lessen om voor altijd mee te nemen. Ook inspirators hebben behoefte aan inspiratie.

vraag naar de mogelijkheden

contact met het hoofdkwartier

 

bart@bendeleiders.nl

06 53704164

jose@bendeleiders.nl

06 42570375

www.bendeleiders.nl

verbinding